Ons KindCentrum streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin van het woord. We willen onze leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Ons KindCentrum heeft de wettelijke taak beleid te maken om grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie, discriminatie, pesten) te voorkomen en om (eventuele) klachten op een goede manier te behandelen. In de Code Goed Gedrag beschrijven we wat we van personeel en leerlingen op ons KindCentrum verwachten. Code Goed Gedrag 2018

KC de Bongerd is een Kanjercentrum. Wij maken gebruik van de methode Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen die in de loop van het jaar wordt gegeven. Dit levert een belangrijke bijdrage aan vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect. Daar willen we graag, samen met onze leerlingen, aan werken. We zijn van mening dat we dit als onderwijsgevenden en opvoeders met elkaar moeten bewerkstelligen. Op de Bongerd gebruiken wij de Kanjertraining om kinderen te leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining is ontwikkeld door drs. Gerard Weide (psycholoog en ex-leerkracht). Hij ontwikkelde de methode op basis van zijn trainingservaring op sociaal gebied met duizenden kinderen, hun ouders en leerkrachten.
In de Code Goed Gedrag staat beschreven hoe wij in ons KindCentrum werken met de Kanjertraining.
In het filmpje is te zien hoe we op ons KindCentrum gebruik maken van de Kanjerpetten.