Opvoeden is leuk, maar soms ook lastig…

Naast de reguliere contactmomenten op het KindCentrum, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor leerkrachten, ouders en leerlingen.

Zij kunnen het inloopspreekuur gebruiken om hun vragen en of zorgen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, gewicht, slapen of schoolverzuim.

De jeugdverpleegkundige adviseert, informeert en/of verwijst door. De jeugdarts kan worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.

Voor KindCentrum de Bongerd is Suzanne Drieënhuizen daarvoor beschikbaar.
De data van de inloopspreekuren op KindCentrum de Bongerd zijn voor dit schooljaar: 12 september, 16 januari en 31 mei.
Ook is zij is bereikbaar via mail: s.heeregrave@ggdnog.nl of telefonisch: 088-4433108
Op maandag, dinsdag en donderdag.