Identiteit en richting
De scholen van CorDeo scholengroep bieden bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons heen. De dagopening staat in het teken van gebed en het lezen of vertellen uit de bijbel. Het verdere verloop van de dagen wordt ook bepaald door het christen-zijn. Statutair is vastgelegd dat alle medewerkers betrokken christenen moeten zijn. Het bestuur van CorDeo scholengroep vindt het belangrijk dat de basishouding van medewerkers bepaald wordt doordat ‘Christus in hen leeft’ (Gal. 2: 20).

Onze schoolvereniging is ontstaan op initiatief van ouders uit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) en ouders uit de Evangelische kerken met als doel kinderen onderwijs te laten volgen dat als grondslag de Bijbel heeft.

De scholen van CorDeo scholengroep staan niet op zichzelf, maar hebben duidelijke relaties met:

Het gezin
Er loopt een lijn van de opvoeding in het gezin naar het KindCentrum. We proberen zo veel mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Daarom zetten ouders en het KindCentrum zich in om de verwantschap in klimaat tussen gezin en KindCentrum te realiseren en te garanderen.

De kerk/gemeente
Het KindCentrum heeft van huis uit een band met de kerken. De kerk/gemeente is een belangrijke voedingsbron voor het geloof en het leven daaruit.

De samenleving
De door de overheid gestelde eisen aan het onderwijs hebben tot doel dat leerlingen zodanig gevormd worden, dat zij een bijdrage kunnen en willen leveren aan de opbouw van de samenleving. Het pedagogische aspect daarvan zal op de scholen tot zijn recht moeten komen.

Het bestuur hecht er grote waarde aan dat in het gesprek met nieuwe ouders en nieuwe medewerkers, het ‘leven in Christus’ een prominente plaats inneemt.

Bestuur en directie
College van bestuur (CvB)

Het CvB van CorDeo scholengroep vormt het bevoegd gezag van 16 gereformeerde en 2 evangelische basisscholen te weten:

GBS De Waterspiegel te Almere, EBS De Oase te Almere, GBS De Regenboog te Amersfoort, GBS Het Zwaluwnest te Amersfoort, GBS De Horizon te Hoogland, EBS De Parel te Amersfoort, GBS ’t Schrijvertje te Apeldoorn, GBS Pieter Jongeling te Arnhem, GBS De Bron te Barneveld, GBS De Triangel te Ede, GBS Fontanus te Harderwijk, GBS De Wegwijzer te Hilversum, GBS Het Christal te Leusden, GBS De Open Kring te Nijkerk, GBS De Plantage te Veenendaal, GBS In de Lichtkring te Zeewolde, KindCentrum De Bongerd te Zutphen en tevens SBO De Werf te Amersfoort.

Het College van Bestuur wordt gevormd door Arnoud Messelink.
Annet Wilts is bestuurssecretaresse. Mailadres: info@cordeoscholen.nl.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan:
Burg. de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden.
Telefoon: 033-4324258.

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur. De RvT-leden worden verkozen door de ledenvergadering van CorDeo scholengroep.

De RvT-leden zijn:
Jaap-Jan Daverschot, voorzitter
Klaas Bovenhuis
Pim Boven
Eric van der Graaf
Rolf Robbe
Tabe-Jan Schutte
Carmen Zwarteveen