KindCentrum De Bongerd valt samen met andere basisscholen van dezelfde richting onder het bestuur van de CorDeo scholengroep, het hoofdkantoor zit in Leusden. 

Het doel van samenwerking met CorDeo OnderwijsPunt is het ondersteunen van de basisscholen bij de zorg voor de leerling. CorDeo OnderwijsPunt levert hiervoor diensten aan de scholen, bijvoorbeeld expertise in de vorm van orthopedagogen en ambulant begeleiders. Samen streven we naar goed en passend onderwijs op- en door de school zelf, zodat het aantal verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs wordt beperkt en kinderen in hun eigen omgeving thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

Zorgteam CorDeo OnderwijsPunt

Op alle basisscholen die bij CorDeo OnderwijsPunt zijn aangesloten wordt op een handelingsgerichte manier gewerkt. Dit betekent dat, bij het inzetten van extra ondersteuning voor een kind, de onderwijsbehoeften van deze leerling centraal staan. Er wordt op een transparante, systematische en doelgerichte manier gezocht naar mogelijkheden om binnen het onderwijs af te stemmen op wat de leerling aan begeleiding nodig heeft.

Het KindCentrum kan ondersteuning vragen bij CorDeo OnderwijsPunt  wanneer het nog onvoldoende duidelijk is wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn of op welke manier de begeleiding vorm kan worden gegeven.

Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het begeleidingstraject dat op school wordt ingezet voor hun kind. Voor het inschakelen van specifieke begeleiding van CorDeo OnderwijsPunt wordt altijd toestemming aan de ouders gevraagd.