Voor onderzoek en behandeling bij dyslexie werken we samen met het RID.
De aanmeldingsprocedure verloopt digitaal.
 
Hoe verloopt het aanmeldproces
1. Ouder/verzorger start aanmelding via 
aanmelden.rid.nl
2. Ouder/verzorger vult schoolgegevens in, waaronder het mailadres van de IB-er.
3. IB-er ontvangt een mail met code en link naar schoolvragenlijst.rid.nl.
4. IB-er vult de lijst in en ondertekent digitaal. 
5. RID ontvangt een melding als alle informatie compleet is. 

De schoolvragenlijst verandert inhoudelijk niet, alleen krijg je nu een link met code in je mail naar schoolvragenlijst.rid.nl. Dit betekent dat je als IB-er pas gegevens in kan vullen wanneer ouder of verzorger zijn of haar kind heeft aangemeld. Hiermee voldoen wij aan de AVG verplichting en kan school dus niet al gegevens aanleveren wanneer ouder of verzorger nog geen toestemming heeft gegeven. Samen met ouders mag je natuurlijk wel de aanmelding starten op aanmelden.rid.nl
 
Voor het aanmelden hebt u de gegevens van de ib-er nodig (in ons geval is dat de orthopedagoog).
Onze contactpersoon is Gerda van de Kuilen.