We ontwikkelen kinderen tot zelfstandigheid en samenwerking, gemotiveerd en in relatie met God, onze Schepper.

De Bongerd is een bijbelgetrouw KindCentrum. De kinderen komen vanuit de gemeenten van de gereformeerde kerken (GKV/CGK) van Deventer, Doesburg, Doetinchem en Zutphen. Daarnaast wordt het KindCentrum bezocht door kinderen van ouders die lid zijn van een andere christelijke gemeente.

Ouders en team weten zich aan elkaar verbonden omdat beiden de kinderen eerbied voor onze Schepper willen bijbrengen en respect voor wat Hij geschapen heeft. Of anders gezegd: ‘God liefhebben en je naaste als jezelf’. Die houding leven we als team, net als de ouders thuis, voor aan de kinderen.

In ons pedagogische klimaat wordt zichtbaar dat God Zijn kinderen liefheeft en dat het daarom goed is om elkaar te laten merken dat we die liefde willen doorgeven. We laten zien wie God is en wat Zijn Zoon, Jezus Christus, voor ons gedaan heeft. Zo werken we aan een veilige en prettige werkomgeving.

We vinden het belangrijk om de kinderen zo te onderwijzen en op te voeden dat ze graag willen lijken op het unieke beeld dat God al in hen legde.

Belangrijke aspecten daarbij zijn:

• Wij geloven dat elk kind uniek geschapen is en daar willen we rekening mee houden in ons onderwijsconcept. Naast het vaste programma is er op meerdere gebieden aandacht voor zorgverbreding. Het werken op ons KindCentrum moet de kinderen voldoende uitdaging bieden, waardoor ze gemotiveerd zijn en blijven voor hun werk.

• Het KindCentrum ontwikkelt zich in ´zelfstandig werken´, waarmee we de kinderen leren zelf verantwoordelijkheden te dragen, een juiste keuze te maken en de consequenties van eigen gedrag te zien. Het loopt als een rode draad door ons onderwijs, vanaf de jongste kinderen tot aan de oudste kinderen. We staan voor de uitdaging om de lessen zo vorm te geven dat de kinderen zich gestimuleerd voelen tot een goede persoonlijke zelfontwikkeling. Natuurlijk leren we de kinderen ook samenwerken met anderen.

• Er is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren de emoties van zichzelf en de ander kennen en herkennen. Wanneer kinderen zich veilig voelen, kunnen ze tot goede prestaties komen. We staan voor een veilig KindCentrum, waar elk kind zich gewaardeerd mag weten. Samen met ouders willen we hen helpen zich te ontwikkelen tot goed burgerschap.

Hoe geven we onze identiteit vorm?

• We vertellen verhalen uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis en we bidden met de kinderen; we leren de kinderen ook zelf of met elkaar te bidden.
• We hebben iedere week een weekopening met de kinderen en zingen psalmen, gezangen en lofliederen.
• We starten als team iedere week met een weekopening. We lezen uit de bijbel, zingen en bidden tot God.
• We vieren de christelijke feestdagen op ons KindCentrum en/of in de kerk en hebben projecten ‘van dankbaarheid’ rond bid- en dankdag.
• Predikanten van verschillende kerken verzorgen soms een weekopening of helpen bij een project.
• We praten met de kinderen over wat het betekent om een kind van God te zijn en hoe je met elkaar om wilt gaan. Het er voor elkaar zijn, dat kan door mee te doen aan een actie of iemand uit je klas te helpen.
• Binnen het onderwijs halen we de natuurlijke momenten naar boven, om iets van Gods macht en liefde te kunnen laten zien in de verschillende vakken die gegeven worden.

De visie van De Bongerd mondt uit in onderstaande missie:

Geloof in groei

Bij deze missie zijn drie ‘partijen’ betrokken. Dit zijn (1) de kinderen, (2) de ouders en tenslotte (3) het team. Het is onze bedoeling dat die drie ‘partijen’ optimaal samenwerken met deze focus. We ontwikkelen kinderen tot zelfstandigheid en samenwerking, gemotiveerd en in relatie met God, onze Schepper.