Bijbelgetrouw onderwijs in Zutphen

Als ik door de school loop geniet ik: van kinderen die zingen van Gods grote liefde, van betrokken, nieuwsgierige kinderen, van leerkrachten die er van genieten om kinderen verder op weg te helpen in hun ontwikkeling, van geloofsmomenten tijdens de weekopening, prachtig!

Op onze school geloven we dat kinderen uniek zijn geschapen, dat ze goed zijn zoals God hen heeft gemaakt.
Binnen onze mogelijkheden houden we daar rekening mee; vanuit die gedachte geven we vorm aan passend onderwijs.
We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich goed kunnen redden in de maatschappij, daarom willen wij ze een stevige basis meegeven. Kinderen moeten ‘gewoon’ goed leren lezen, spellen en rekenen.

Daarnaast besteden we aandacht aan talenten van leerlingen, heel divers.
Als team werken we er naar toe om Kanjerschool te worden; we besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Nieuwsgierig geworden? Wil je weten wat we nog meer doen? Op zoek naar een bijbelgetrouwe school?
Zoek gerust contact met ons, bijv. via het contactformulier op de website

  • BSO

    Basisschool De Bongerd heeft onder hetzelfde dak ook een opvang voor peuters en een BSO. Hiervoor is samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is vanuit scholenkoepel CorDeo opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen.

  • Gezonde school

    Gezondheid vinden wij belangrijk op onze school. Hieronder valt ook gezonde voeding.
    Met onze schoolafspraken over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.

  • Uw kind aanmelden?

    Wilt u meer informatie over onze school, of wilt u uw kind aanmelden?
    Neem gerust contact met ons op tel. nr. 0575 – 515457. 
    U kunt ook een email sturen naar info@kcdebongerd.nl of via het contactformulier contact met ons opnemen.

Laatste nieuws

Team

  • Juf Anja

    Leerkracht groep i/1
     
     
     

  • Juf Eline

    Leerkracht groep i/1
     
     
     

  • Juf Louise

    Groep 2
     
     
     

  • Juf Dorothée

    Leerkracht groep 3
     
     
     

  • Juf Miranda

    Leerkracht groep 3
    zorgspecialist
    Onderbouw coördinator
    MT lid

  • Juf Rina

    Leerkracht groep 4
     
     
     

  • Juf Geertrude

    Leerkracht groep 4
    Bovenbouw coördinator
    MT lid
     

  • Juf Marleen

    Groep 5/6
     
     
     

  • Juf Marian

    Leerkracht groep 5/6
     
     
     

  • Meester Robert

    Leerkracht groep 6/7
    ICT
     
     

  • Juf Gerlinde

    Leerkracht groep 6/7
    Begaafdheidsspecialist
     
     

  • Juf Liesbeth

    Leerkracht groep7/8
    Intern Cultuur Coördinator
     
     

  • Juf Ellen

    Leerkracht groep 7/8
    ICT-er
     
     

  • Juf Erna

    Onderwijsassistent
     
     
     

  • Juf Hanneke

    Administratie