Infoboom Juli (2)

VAN DE DIRECTIE (Infoboom zomereditie.pdf)

ZOMERVAKANTIE

Het is zover, de vakantie is aangebroken!
Een bijzondere vakantie deze keer, maar… net als andere jaren zijn we er aan toe…
Het hek is op slot, de lokalen leeg, schoongemaakt en opgeruimd!
We hebben afscheid genomen van de kinderen en we hebben net, de deur achter ons dichtgetrokken.
We gaan genieten van rust, van ruimte, van onze gezinnen, kinderen én kleinkinderen, van Gods schepping in binnen- & buitenland.
Vanaf deze plek wens ik iedereen een gezegende en vrolijke zomer toe!!

Tasje

Ieder kind kreeg gister (groep 8 dinsdag al) een eigen tasje mee. Omdat we dit jaar geen Paasviering konden doen én het ook wel een bijzonder jaar was, hebben we voor alle kinderen dit tasje samengesteld. We kochten oa het ‘kliederkerk-zomerboek’. In het boekje staan leuke opdrachten voor binnen en buiten, grappige spelletjes en vragen om over te praten voor jong en oud! Met u en met elkaar
kunnen de kinderen het bijzondere verhaal van de schepping ontdekken. In het tasje verder nog ’t bongerd-appelbakje mét appel natuurlijk…en nog wat andere gezelligheid!
In elk tasje zit ook een pakje KANJERS!… We bedanken u als ouders voor uw fantastische inzet in de afgelopen periode! Het was bijzonder om samen met u het onderwijs aan onze kinderen vorm te geven. Dank aan alle Kanjers Van Ouders! We zien hierin ook Gods grote hand aan het werk; ons KindCentrum kon ‘gewoon’ doordraaien en we kregen eigenlijk maar zijdelings te maken met het ingrijpende Covid-virus.

Parro & Vakantierooster

Parro zal in het komende schooljaar een nog grotere plek innemen in onze communicatie met u. In Parro zullen we bijv. ook de jaarkalender plaatsen. Dat betekent dat de papieren kalender die u van ons gewend bent, komt te vervallen. Tot 1 augustus kunnen we nog geen nieuwe data invoeren in Parro, daarna zult u de vakanties, studiedagen en andere belangrijke data in Parro vinden. Zo hebt u de
kalender dus eigenlijk altijd bij de hand. Op dit moment is Parnassys bezig met een koppeling van Parro en het ouderportaal; vandaar dat een aantal zaken nu even niet lukken in de app. Na de zomervakantie zullen we u het bijgestelde communicatieplan
sturen, zodat u weet hoe we graag met u willen communiceren.
Het vakantierooster vindt u op de website.

covid 19

De maatregelen voor het Primair Onderwijs zijn steeds verder versoepeld. Dat betekent ook dat wij het een en ander zullen loslaten. Als de omstandigheden niet veranderen zullen we na de zomervakantie weer TSO & pleinwacht gaan inzetten en mogen alle kinderen weer ‘zonder schema’ naar het KindCentrum komen. Na de zomer zullen we u verder informeren over de eventueel dan nog geldende maatregelen.

Jaaropening

Omdat we op dit moment nog niet helemaal goed weten hoe de RIVM-richtlijnen er na de zomer uit zullen zien, weten we ook nog niet goed hoe we de jaaropening kunnen vormgeven. We houden u op de hoogte!

Appelfeest

Op 12 september 2020 is er weer het Appelfeest, onze ‘open dag’. Deze dag, waarop we nieuwe ouders graag in contact willen brengen met u als ouders, is dé kans om kennis te maken met ons KindCentrum.
Ik breng deze dag alvast onder u aandacht; we hebben u als ouder(s)/verzorger(s) namelijk echt hard nodig. We zien dat de Bongerd niet meer echt groeit; we hebben zelfs te maken met krimp.
Dus…kent u iemand die op zoek is naar een bijbelgetrouw KindCentrum? Breng het Appelfeest onder de aandacht; en bedenk daarbij… u bent onze ambassadeurs!
Als u Facebook hebt, kunt u misschien ook het evenement delen of liken, zo wordt het bereik mogelijk groter.
We weten nog niet hoe het feest er onder de RIVM-richtlijnen uit komt te zien, maar in welke vorm dan ook, het gaat wel door!