Elza-Baukje Lap – Directeur KindCentrum

Peutergroep Juf Hanneke de Beer, Juf Ieke en juf Eline

Groep i/1/2 Juf Dorothée en Juf Miranda 
Groep 3 Juf Rina en Juf Louise
Groep 4/5 Juf Marian en Juf Geertrude
Groep 6/7a Juf Mariëlle en Juf Liesbeth
Groep 7b/8 Juf Ellen en Juf Liesbeth

Onderbouw coördinator – MT-lid, Juf Miranda
Intern Cultuur Coordinator – Juf Liesbeth
Bovenbouw coördinator – MT-lid, Juf Geertrude
ICT – Juf Ellen
Onderwijsassistent – Juf Erna; Juf Lydia, Juf Ieke & Juf Nargis

Administratie – Juf Hanneke Dam

BuitenSchoolse Opvang – Juf Hanneke de Beer; Meester Yorim

Locatiemanager KinderOpvang – Eline van der Bijl