Wij geloven dat seksualiteit een scheppingsgave is van God waar kinderen op een positieve manier op school en thuis mee in aanraking mogen komen. Wij verwonderen ons over het ontstaan van nieuw leven. De bijbel leert ons dat de Schepper alle kinderen in de moederschoot geweven heeft (Psalm 139) en is geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:27). Ieder kind is hierin uniek.

Kinderen hebben behoefte aan een voorbeeld en aan leiding en begeleiding van opvoeders om vervolgens zelfstandig verder te kunnen. In een snel veranderende wereld komt er veel op onze kinderen af o.a. via de media. Wat mooi en intiem bedoeld is, wordt omringd door gebrokenheid en zonde. Wij zijn als leerkrachten en opvoeders deel van deze gebrokenheid. Deze gebrokenheid maakt ons kwetsbaar. Het voorbeeld dat de kinderen zien in onze houding, de woorden die ze van ons leren en de vaardigheden die wij ze aanleren, zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling

Op KindCentrum de Bongerd maken we daarom zonder oordeel de onderwerpen waarin wij gebrokenheid ervaren bespreekbaar. Vanuit onze eigen kwetsbaarheid en vanuit de liefde van Christus creëren wij een veilige omgeving voor de kinderen waarin ze mogen zijn zoals ze zijn en leren te ontdekken wie ze zijn in Christus. Wij kiezen zorgvuldig onze woorden om geen mensen te kwetsen. We ontwikkelen fijngevoeligheid bij kinderen en reflectie op hun eigen handelen zodat zij goede keuzes leren maken om met respect, vertrouwen en weerbaarheid hun plaats in de maatschappij in te nemen.

Leerkrachten en ouders delen de verantwoordelijk om de leerlingen op een positieve manier in aanraking te brengen met het thema relaties & seksualiteit.

Leerkrachten:

  • stellen goede open vragen aan kinderen.
  • helpen leerlingen een open mindset te ontwikkelen.
  • weten wat er op het gebied van relaties en seksualiteit speelt en stemmen het onderwijs daarop af.

Van ouders wordt verwacht dat zij de school informeren.

Aanbod bij het thema relaties en seksualiteit

Het is belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaars grenzen, maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen en hun grenzen leren stellen. We geven dit primair vorm door het geven van de weerbaarheidslessen in de groepen 1 t/m 6 en daarnaast de lessen Wonderlijk gemaakt in de groepen 6 t/m 8. In deze lessen is aandacht voor het leren kennen van jezelf ten opzichte van de ander. Ook de seksuele ontwikkeling komt aan de orde en daarbij de grenzen die je mag stellen aan wat anderen tegen jou zeggen of met jou doen.