Kunnen zeggen wat je zeggen wilt en begrijpen wat er gezegd wordt is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Leren praten gaat niet altijd vanzelf. Plezier in spreken en communicatie is belangrijk om mee te doen in de groep maar natuurlijk ook buiten het KindCentrum.

We zien op het KindCentrum de kinderen en signaleren onder meer op taal en spraak. Ook op aangeven van de GGD worden kinderen doorgegeven voor een screening door de logopedist van de GGD. Voor kinderen die inderdaad vervolgens een logopedische behandeling nodig hebben zijn we een samenwerking aangegaan met de Praatmaatgroep.

Logopediste Dewi Linthorst komt twee keer per week op het KindCentrum voor deze behandelingen. We werken dan samen in het kiezen van een methodiek of woordenschatlijst. Juist vanuit de kleuterthema’s kan de logopedist aansluiten om de woorden die centraal staan in te oefenen.

Voor de kinderen in hogere groepen wordt gezocht naar een transfer vanuit het woordpakket of thema dat behandeld wordt.
Dewi haalt de kinderen uit de klas en brengt ze ook weer terug.
Het is voor het slagen van de behandeling noodzakelijk dat er tussen de logopedie en thuis een goede samenwerking is.

Bij die samenwerking zijn wij als school niet betrokken omdat de oefeningen verder thuis moeten worden uitgevoerd en de materialen mee naar huis gaan.
Voor aanmeldingsformulieren kunt u wel terecht op ons KindCentrum.
U kunt ze vragen bij de administratie.

Voor verdere informatie over de Praatmaatgroep kunt u doorklikken naar http://www.depraatmaatgroep.nl/