We zijn al een aantal jaren een gezonde school en daar zijn we best trots op.
Hier hoort ook beleid betreffende alcohol & roken bij.

Roken en alcohol zijn logischerwijs verboden op ons KindCentrum voor alle leerlingen en het personeel. We trekken deze lijn door, door er ook voor te kiezen om geen alcohol te schenken op alle naschoolse activiteiten zoals een afscheidsavond of op kamp.

Ouders en leerlingen mogen ook tijdens schoolse en buitenschoolse activiteiten geen alcohol nuttigen en roken in bijzijn van de kinderen.

Ons schoolplein is sinds dit schooljaar rookvrij. We hebben dit visueel ondersteund door een bord dat aangeeft dat het een rookvrij plein is.

Ouders en externen worden aangesproken bij het eventueel niet naleven van het beleid. Ouders wordt gevraagd hun sigaret uit te maken, op een andere plek te roken en de alcohol van het terrein te verwijderen. Eventueel worden ouders gewezen op het beleid en het ouderconvenant dat zij ondertekend hebben. Indien nodig worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.

Het beleid kunt hier lezen.