Naam
De Bongerd dankt zijn naam aan de oude boomgaard – ‘Bongerd’ – die achter het KindCentrum   
staat. De boomgaard is een mooi symbool voor ons KindCentrum: ons KindCentrum staat, net als een boomgaard, in het teken van ontwikkeling en groei. Al tientallen jaren wordt dat in onze
schoolgids verwoord met de ingezette tekst. 

Binnen de veilige muren van de bongerd groeien
veel verschillende bomen en boompjes
ze groeien verschillende kanten op,
de een sneller dan de ander.
Maar: allemaal omhoog!
Grotere bomen houden het licht niet tegen,
maken ruimte voor licht van boven en
geven steun aan de kleinere bomen.
Aan de bomen groeien
veel verschillende vruchten.
Je kunt er aarden,
wortelen in goede grond.

                                                           (Erik Jan Aalbers)
Locatie
Ons KindCentrum ligt op een groene plek in het centrum van Zutphen (Bongerdspad 2). Deze
locatie geeft ons volop mogelijkheden om onderwijs te geven zoals wij dat willen: midden
in de samenleving met veel aandacht voor de natuur. De gymlessen vinden plaats in een
sportzaal die we door de gemeente krijgen toegewezen.

Verdeling onder/bovenbouw
Ons KindCentrum is verdeeld in een onderbouw (groep 1-4) en een bovenbouw (groep 5-8). Elke bouw heeft een bouwcoördinator. Deze bouwcoördinatoren vormen samen met de intern begeleider en locatiedirecteur het managementteam (MT). Het MT vergadert maandelijks en houdt zich bezig met het monitoren van ontwikkelingen in het KindCentrum en het coördineren van beleid & uitvoering op allerlei gebied.