Passend onderwijs voor elk kind
Op elke school in het samenwerkingsverband IJssel | Berkel kan uw kind terecht voor passend onderwijs; onderwijs dat zo  goed mogelijk past bij uw kind. Zo nodig met wat extra aandacht en begeleiding. Lukt dat niet, dan zoekt de school een geschikte plek waar uw kind de extra ondersteuning krijgt die het nodig heeft.

Ondersteuningsplan
Binnen het samenwerkingsverband IJssel | Berkel hebben de schoolbesturen met elkaar afspraken gemaakt over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. Iedere school heeft zijn eigen SchoolOndersteuningsPlan (SOP)opgesteld. Het plan van KindCentrum De Bongerd vindt u hier op de website van ons KindCentrum.

Mijn kind heeft extra begeleiding nodig, wat nu?
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u uw kind gewoon aanmelden bij een basisschool in de buurt. De school bekijkt eerst of zij zelf de extra begeleiding kan geven, die uw kind nodig heeft. De school kan daarbij extra hulp en expertise vragen aan het samenwerkingsverband IJssel | Berkel, zoals aan de onderwijscoach. Samen met u wordt goed bekeken waaruit de extra ondersteuning zou moeten bestaan.  Vaak is het mogelijk om via een arrangement deze extra hulp op de gewone basisschool te bieden. Als dit niet mogelijk is, zoekt de school samen met u naar de school die wel de juiste ondersteuning kan bieden. Dat kan ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn, als uw kind meer gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met u als ouder.

Hier kunt u ons schoolondersteuningsprofiel inzien.