Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven alle kinderen tussen de middag op het KindCentrum. Om 12 uur wordt er in de klassen gegeten, vanaf kwart over 12 mogen de kinderen naar buiten. De kinderen mogen vervolgens voor, naast en achter het KindCentrum spelen.

Alle kinderen mogen achter het KindCentrum niet verder komen dan de erker van groep 3. Op het stuk daarachter kunnen we niet een veilige omgeving voor de kinderen garanderen. Buiten schooltijd wordt die ruimte te vaak gebruikt door derden die de ruimte niet schoon achterlaten.

De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen verder op het hele plein spelen (voor, naast en achter het KindCentrum). Kinderen uit de oudere groepen (3 t/m 8) mogen alleen niet komen op het kleine stukje plein van de zandbak tot het hek.

 

De fietsjes van de kleuters blijven staan, en mogen niet gebruikt worden.

 

Op het hele plein zijn twee leerkrachten en twee pleinwachten aanwezig, of aan leerkracht, aan tso-er en twee pleinwachten.

De tso-ers zijn met enige regelmaat tussen 12 en 1 op het plein te vinden. Hij of zij is bekend met het reilen en zeilen op het plein en kent de meeste kinderen. Alle tso-ers van de Bongerd hebben een tso-certificaat.

De leerkracht kent uiteraard ook alle kinderen en is ook bekend met alle regels op het plein.

De tso-er en de leerkracht zijn eerste aanspreekpunten bij calamiteiten. Bij onduidelijkheid omtrent regels en gewoontes heeft hij of zij het laatste woord.

De pleinwacht is altijd een ouder die geen tso-er of broodouder is (tenzij de ouder dat anders heeft aangegeven). Pleinwacht lopen is een verplichte activiteit voor alle ouders. Aan het begin van het cursusjaar kunnen ouders aangeven op welke dagen ze als pleinwacht ingeroosterd kunnen worden en welke niet. De roosters voor pleinwachten worden in de regel van vakantie naar vakantie gemaakt en over het algemeen genomen wordt elk ouderpaar 5 tot 7 keer per jaar ingeroosterd.

Als ouders onverhoopt hun pleinwacht beurt vergeten, worden ze daarop aangesproken en kunnen ze bij een volgend rooster vaker ingeroosterd staan.

 

De pleinwachten worden voor het voorplein of achterplein ingeroosterd. Dit correspondeert met de plek waarop je op het plein staat. Zo hebben we het plein verdeeld: de leerkracht staat bij het voetbal gedeelte, vervolgens een pleinwacht tussen het voetballen en tot het amfitheater, de tso-er staat bij het amfitheater tot aan het hek (houdt ook toezicht op het zijplein), en de andere pleinwacht houdt toezicht achter het KindCentrum. Uiteraard gaat het hier niet om harde grenzen en is dit alleen een indicatie.

 

 

Voor de pleinwacht op het voorplein zijn de volgende punten van belang:

 • Zorg dat je om 12.10 uur op het plein aanwezig bent.
 • De aanwezige tso-er zal je een groen hesje geven dat je aan kunt trekken voor de herkenbaarheid.
 • De pleinwacht van het voorplein heeft toezicht op alles wat in en uit de schuur komt. De tso-er zal zorgen voor de sleutel, zodat de schuur open kan.
 • Bij vochtig weer , een nat plein en sneeuw, geen kleden naar buiten. Die worden nat en drogen nauwelijks in de schuur.
 • Als alle kinderen iets te spelen hebben, sluit je de deur van de schuur weer, zodat niet alle speelgoed naar buiten verplaatst wordt. Kinderen die nog iets willen hebben, kunnen vragen of de deur nog even open mag.
 • Kinderen die moeten plassen of iets anders binnen moeten doen, komen dat eerst aan je vragen.
 • De kinderen mogen niet door andere kinderen worden opgetild.
 • Als een kind zich zeer heeft gedaan, mag je het in overleg met de tso-er of leerkracht altijd naar binnen brengen en overdragen aan aan van de leerkrachten voor verdere verzorging.
 • Bij ernstiger ongelukken altijd de hulp inroepen van de beschikbare bhv-er (er is elke dag minstens aan leerkracht aanwezig die ook bhv-er is).
 • Voetballen gebeurt op het voetbalplein met een zachte bal. Andere ballen mogen niet op het plein.
 • Als er onduidelijkheden bestaan omtrent regelgeving en/of gewoontes, vraag dan de tso-er of leerkracht om raad, hij of zij heeft al veel vaker op het plein gestaan en kent de kinderen.

 

 

Voor de pleinwacht op het achterplein zijn de volgende punten van belang:

 • Zorg dat je om 12.10 uur aanwezig bent.
 • De aanwezige tso-er zal je een groen hesje geven dat je aan kunt trekken voor de herkenbaarheid.
 • De kinderen klimmen graag in de bomen achter het KindCentrum. Dit mag je gedogen. Houd het in de gaten, dat ze geen gevaarlijke dingen uithalen; vallen kan pijnlijk zijn. Hanteer de regel dat ze niet hoger dan 2x zichzelf in de boom klimmen.
 • Houd in de gaten dat de kinderen tot de erker van groep 3 mogen komen, dus niet helemaal naar de picknicktafels.
 • Laat je regelmatig op het hele stuk achter het KindCentrum zien.
 • Als er onduidelijkheden bestaan omtrent regelgeving en/of gewoontes, vraag dan de tso-er of leerkracht om raad, hij of zij heeft al veel vaker op het plein gestaan.

 

 

Wat te doen bij regen:

Het is altijd vervelend als het gaat regenen. De kinderen zitten een groot deel van de dag binnen, het is goed voor ze om even lekker buiten te zijn.

De tso-er en leerkracht bepalen of de kinderen naar binnen geroepen moeten worden. De kleuters zullen daarbij sneller naar binnen geroepen worden dan de overige kinderen.

Er is een regenbel aanwezig die op dat moment geluid kan worden.

Alle kinderen gaan dan naar hun eigen klaslokaal. Daar zijn spelletjes aanwezig die gebruikt kunnen worden. De gang mag daarbij niet gebruikt worden.

Ook de kleuters gaan naar hun eigen lokaal.

Vaak weten de kinderen zelf precies wat ze mogen doen en wat niet. Bij de kleuters kan het handig zijn even aan van de juffen te vragen het nog even uit te leggen aan de kinderen. Als tso-er, leerkracht en pleinwachten verdeel je je aandacht over de klaslokalen.