Aandacht voor groei is er ook in de nadruk die we leggen op de natuur. KindCentrum De Bongerd is een groene en duurzame school, waar kinderen zich ontwikkelen in een natuurlijke omgeving. Ons schoolplein is hier een mooi voorbeeld van: dit is ingericht volgens de principes van natuurlijk leren. We leren kinderen goede rentmeesters te zijn; zuinig te zijn op Gods schepping én er van te genieten!
Daarnaast geven we ruim aandacht aan gezonde voeding en werken we samen met een groene BSO-partner; KOALAH.
Om doelen op het gebied van duurzame school te behalen maken we gebruik van het aanbod van ‘Gezonde School’.
Onder het tabblad ‘Ons Onderwijs’ vindt u hierover meer informatie.