Infoboom juli

VAN DE DIRECTIE (Infoboom 23.pdf)

Gods Zegen…

Vanmiddag stonden ze daar, in de hal. Onze groep 8! Anders dan we gewend zijn, want Covid-19… Maar toch, we hebben ze Gods zegen toegezongen, vanuit de lokalen, met de deuren wagenwijd open. Zo waren ze omringd door de andere groepen; omringd door zegen! We konden heel veel dingen niet doen zoals we het altijd doen tijdens die laatste weekopening, maar die zegen, die konden we hen ‘gewoon’ toezingen! En tenslotte gaat het daar ook om, Gods liefde zal hen dragen, Zijn hand zal hen beschermen. Waar ze ook zijn of waar ze ook gaan. Dat is het vaste vertrouwen waarin we Mattheo, Kas, Lora-Lee, Corné (L), Mirte, Fleur, Thijmen, Céline, Marcello, Corné (V); Zara, Jurre, Gillian, Mannaseh, Anna, Charlotte, Boaz, Jeroen, Wout, Benjamin, Jorick en Sebastiaan, de volgende stap in hun leven laten maken. Ze gaan…, een nieuw ‘begin’, voor sommigen heel spannend, voor sommigen eindelijk! Wij weten dat ze gaan onder Gods zegen gaan. Het kán niet beter! Geniet jongens & meiden en leef vanuit hetzelfde vertrouwen! Ik weet dat we jullie dat hebben geleerd en voorgeleefd. Met vallen en opstaan; vanuit onze kwetsbaarheid.
We nemen daarbij ook afscheid van een aantal gezinnen; we zwaaien de fam. Lankhaar, Noppers, Riveros, Boersma, Klijnsma en Pruim uit. Zéker 18 jaar ervaring (per gezin ); biebouder; luizenpluizen; pleinwacht; balsporten; schoolraad (toen heette dat nog anders), avond4daagse; voorleeswedstrijd; kamp; schoolreisje; schoolontbijt; AC en ongetwijfeld vergeet ik dan nog een heleboel zaken. We bedanken jullie er voor!
We sluiten, samen met jullie, een periode af, de basisschool-periode van jullie kind(eren). Het waren jaren met hun ups en downs, we maakten echt wel het een en ander mee. Het waren jaren onder Zijn zegen. Diezelfde zegen willen we jullie ook meegeven voor de tijd die voor jullie ligt!
Gods onmisbare zegen wensen we ook het gezin Friessen toe. Lotte-lien (groep 2/3) gaat,
samen met haar papa & mama verhuizen. Na de zomervakantie gaat Lotte-lien in Doetinchem
naar school. We wensen je daar een hele fijne tijd toe!
We nemen afscheid van Margriet Timmer, Yorim Kaemingk en Alida van der Walt. In het afgelopen jaar liepen ze stage op ons KindCentrum, elk op hun eigen plek! Dank! Ook voor jullie; Gods zegen op jullie levensweg!
Als laatste nemen we, opnieuw, afscheid van Juf Jennita. Opnieuw was ze beschikbaar om een plek in onze onderbouw in te nemen, waarvoor onze grote dank! Gods zegen Jennita, voor jou en je gezin!

Première Film groep 8

Groep 8 heeft dit schooljaar een film gemaakt. De film gaat op woensdag 15 juli in première! Dit jaar zelfs in het theater, hoe sjiek is dat!
Er is daarom geen generale repetitie van de musical met gr 3-8 want de première is voor de groep 8-ers met hun ouders. Op donderdag 16 juli kijken we de film wel in alle groepen, we zijn natuurlijk heel benieuwd!

Gevonden voorwerpen

In Parro zag u al 3 foto’s voorbijkomen van de gevonden voorwerpen. Herkent u spullen??
Laat uw kind(eren) de spullen meenemen naar huis, dit kan tot en met vrijdag.

Appelfeest

Op 12 september 2020 is er weer het Appelfeest, onze ‘open dag’. Deze dag, waarop we nieuwe ouders graag in contact willen brengen met u als ouders, is dé kans om kennis te maken met ons KindCentrum.
Ik breng deze dag alvast onder u aandacht; we hebben u als ouder(s)/verzorger(s) namelijk echt hard nodig. We zien dat de Bongerd niet meer echt groeit; we hebben zelfs te maken met krimp.
Dus…kent u iemand die op zoek is naar een bijbelgetrouw KindCentrum? Breng het Appelfeest onder de aandacht; en bedenk daarbij… u bent onze ambassadeurs!
Als u Facebook hebt, kunt u misschien ook het evenement delen of liken, zo wordt het bereik mogelijk groter.
We weten nog niet hoe het feest er onder de RIVM-richtlijnen uit komt te zien, maar in welke vorm dan ook, het gaat wel door!
Hartelijke groet,
namens het team,
Elza-Baukje Lap
Directeur KC De Bongerd