Stille week

Stel je eens voor. Jezus heeft net een bijzondere maaltijd gehad met zijn discipelen, zijn vrienden hier op aarde.
Hij loopt met hen naar de Tafelberg om te bidden in de tuin van Getsemane. Het is voor Jezus niet zomaar een wandeling en een avondgebed.

Tijdens de maaltijd heeft Hij zijn vrienden verteld dat Zijn tijd op aarde bijna voorbij is en dat Hij verraden zal worden door een vriend. Door een vriend! Voor ons lastig om in te denken hoe ongelooflijk moeilijk dit voor Hem moet zijn geweest.

Wat zal het heftig geweest zijn voor Jezus om te weten dat één van Zijn volgelingen Hem zou verraden. Wat zal het heftig voor Hem zijn geweest om te weten op welke manier Hij zou sterven. Geen wonder dat Hij de rust opzoekt om tot Zijn Vader, God,te bidden. Om te vragen of het echt niet anders kan. Hij weet als geen ander dat God Hem troost bieden kan.
Voordat Hij een plekje zoekt, vraagt Hij zijn vrienden om te bidden. Voor Hem. Hij heeft ze meer dan ooit nodig, al beseffen ze dat zelf niet. En dat blijkt. Want ze vallen in slaap. Jezus is teleurgesteld.
Kunnen ze niet eens even voor Hem wakker blijven? Om Hem te steunen?
Op dat moment ervaart Jezus te meer hoe het is om mens te zijn in deze wereld. Waar we ons best doen maar niet altijd alles
kunnen. Waar mensen hun vrienden wel eens verraden. Waar je soms vals wordt beschuldigd van iets dat je niet hebt gedaan. En nog meer van die dingen die je niet
begrijpen kunt.
Ik kan me voorstellen dat Jezus besefte hoe hard Hij nodig was in die wereld van toen.
Maar ook dat Hij opkeek tegen de pijn. Hij wist dat de kruisiging nodig was om ons te redden. Dat Hij moest lijden voor de wereld van toen en de wereld van nu. Dus deed Hij
wat Zijn Vader wilde. Hij werd en bleef mens in de tuin van Getsemane, om de Redder van de Wereld te zijn. En zo is een verdrietige dag, het begin van het beste van alles.
Stel je eens voor…
Zou jij wakker kunnen blijven als God je vraagt te blijven bidden??
Aanstaande donderdag zal het op de Bongerd moeilijk zijn om in deze ‘stille week’ ook echt de stilte te zoeken, alle lokalen zullen op deze dag leeggeruimd worden.
Met de kinderen zullen we op het plein een broodje bakken en sap drinken. Even stil worden, even tijd maken om te beseffen hoe groot dit wonder is. Voel de belofte die
spreekt uit de tekenen.
Een fijn Paasfeest gewenst.