Infoboom juni 2020 (nr 21)

VAN DE DIRECTIE (Infoboom 21.pdf)

HELEMAAL OPEN…

En dan lijkt het zomaar weer ‘gewoon’ op het kindcentrum. Want…alle kinderen zijn er, in 1 keer! Ik had niet gedacht dat ik ooit zo’n tekst zou typen… Wat is eigenlijk gewoon. Is er een nieuw normaal? We zijn goed gestart; looproutes; gescheiden pauzes; handen wassen, proberen 1.5 meter afstand te houden; alleen de kinderen zingen; de gangen zijn leeg…
Tsja… wat is dan gewoon? Gewoon is in ieder geval dat alle kinderen weer in de klas zitten, dat we elkaar allemaal zien, horen en meemaken. Gewoon is ook dat de juffen en de meester ‘live’ lesgeven. Gewoon is dat juf Louise een crea-les geeft over van Gogh en dat juf Ellen een Engelse les geeft; dat juf Hanneke en juf Ieke Puk tevoorschijn halen en samen met de peuters een broodje eten, dat de onderwijsassistenten de leerkrachten ondersteunen, dat is allemaal gewoon. Maar het is vooral gewoon dat er weer kinderstemmen in het gebouw zijn, heerlijk! Het is maar wat je gewoon noemt…

PANELEN

Deze week komen er zonnepanelen op het dak van ons Kindcentrum. Het was al lange tijd een wens, en nu is het dan eindelijk zo ver. Vanochtend vroeg kwamen er 3 busjes met apparatuur en de installatie, dinsdag komt de vrachtwagen met de panelen zelf. Op het tv-scherm in de hal kunnen we straks aflezen hoeveel stroom we opwekken. In het nieuwe schooljaar zullen we er, in alle groepen, ook een periode over werken. Op de website van Slim Opgewekt kunt u er nog veel meer over lezen.

VERLOF

We begrijpen dat het in de afgelopen periode van afstandsonderwijs relatief eenvoudig was om, zonder toestemming van school, afspraken in te plannen voor allerlei activiteiten voor uw kind(eren). Nu we weer gewoon naar school gaan gelden ook de regels rondom leerplicht weer. Als uw kind(eren) ergens naar toe moeten, onder schooltijd, of als u met uw kind ergens naar toe zou willen, onder schooltijd, dan moet u hier toestemming voor vragen. Afspraken hierover vindt u op de website van ons KindCentrum. U vindt daar ook het formulier waarmee u een verlofaanvraag kunt doen.

FORMATIE & VAKANTIEPLANNING

De basisformatie ligt ter instemming bij de KindCentrumRaad (voorheen SchoolRaad). Binnenkort ga ik er met de leden van de raad over in gesprek. We houden u op de hoogte…
De vakantieplanning is inmiddels goedgekeurd, we zetten ‘m binnenkort op de site, u kunt er natuurlijk wel altijd even naar vragen, mocht u ‘m nodig hebben…
Hartelijke groet,
namens het team,
Elza-Baukje Lap
Directeur KC De Bongerd