We geloven in groei. Daarom willen we kinderen een stevige basis meegeven, waarop ze hun verdere leven kunnen bouwen. We besteden dus veel aandacht aan de kernvakken (taal en rekenen, lezen en spelling). Dat vertaalt zich in ‘groene resultaten’: onze scores op de kernvakken zijn hoog. 

Wij vinden dit belangrijk en besteden daar dus veel tijd en energie aan. De kracht van onze lessen ligt in de instructie, vlieguren maken en de verwerking op niveau.

Daarnaast krijgen kinderen op de Bongerd natuurlijk ook ruimte om hun andere talenten te ontwikkelen.

Om die basis te kunnen leggen is een veilig en prettig pedagogisch klimaat voorwaardelijk. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de groep, aan de positie van kinderen in hun groep en aan de onderlinge omgang met elkaar en met leerkrachten.
2-wekelijks informeren leerkrachten u over de gang van zaken in de groepen. In de Infoboom staat van elke groep een groepsbericht, met uiteenlopende informatie. We vinden het belangrijk dat u mee kunt lezen met de groepen, goed geïnformeerde ouder(s)/verzorger(s) ondersteunen de ontwikkeling van onze kinderen.